Advies slim inrichten bezwaarproces

Wat is het?

Een bestuurlijk advies voor de verbetering en/of doorontwikkeling van het bezwaarproces. In het advies zijn de mogelijke aanpassingen in het bezwarenproces opgenomen. De winst die deze aanpassingen kunnen opleveren ten opzichte van de huidige situatie (denk aan lagere kosten, hogere kwaliteit, meer tevreden bezwaarmakers en/of snellere doorlooptijden) neem ik uiteraard ook mee in het advies. Net als de uitkomsten van de verbeter-workshop.

Op basis van dit advies kunnen het college en/of de gemeenteraad onderbouwd kiezen welke maatregen zij willen doorvoeren.


illustratie waarop vier personen het advies bespreken

Voordelen

Hieronder een opsomming van de voordelen van het uitbesteden van het maken van een dergelijk advies.

Je hoeft niet:

  • op zoek hoeft naar een geschikte medewerker die onderzoek kan doen naar alle maatregelen die mogelijk zijn in het bezwaarproces om het proces zo effectief mogelijk te laten verlopen;
  • een medewerker vrij te roosteren om een rekenmodel te bouwen om inzicht te krijgen in de gemiddelde tijd en kosten van de afhandeling van een bezwaarschrift en de impact van de verschillende maatregelen op die kosten;
  • een medewerker vrij te roosteren om een advies voor het college en/of de gemeenteraad te schrijven;
  • een externe secretaris in te huren voor ongeveer een half jaar om de vrij geroosterde medewerker te vervangen.

En je kunt:

  • snel en effectief aan de slag met concrete en duidelijke adviezen waarmee op korte termijn de kwaliteit omhoog kan en de kosten en de doorlooptijden omlaag; dit zorgt ook nog voor meer tevreden bezwaarmakers en medewerkers;
  • gebruik maken van mijn ervaring met het opstellen van zo’n advies en het (lean) verbeteren van het bezwaarproces.

Hoe verder?

Nadat het bestuurlijk besluit genomen is, kan het nieuwe proces worden geïmplementeerd. Heb je geen geschikte projectleider in huis? Dan helpt de bezwaarproces-verbeteraar met het implementeren van het nieuwe proces.

Meer weten? Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, bel me of neem contact op per e-mail.