Bezwaarproces Boost:
binnen één maand de basis voor het optimaal behandelen van bezwaarschriften weer op orde

Herken je dit in je team?

 • onduidelijkheid of discussie over werkafspraken;
 • briefsjablonen die niet meer actueel zijn;
 • geen tijd om verbeterpunten in het bezwaarproces op te pakken (zoals bijvoorbeeld het beter informeren van bezwaarmaker over het bezwaarproces);
 • het is weleens lastig om te bellen bij bezwaar of een informeel overleg te voeren; en
 • verschillen in werkwijzen tussen collega’s.

Geef dan je bezwaarproces een boost!
Doel: Binnen één maand de basis voor het optimaal behandelen van bezwaarschriften weer op orde.

Ontvang voor een vaste prijs de Bezwaarproces Boost toolbox met op maat gemaakte hulpmiddelen waarmee de bezwaarbehandelaars meteen aan de slag kunnen.

illustratie waarop de bezwaarproces-verbeteraar in gesprek is met drie personen over mogelijke verbetering van het bezwarenproces

Wat krijg je?

De Bezwaarproces Boost toolbox voor het optimaal behandelen van bezwaarschriften, bestaat uit:

 • briefsjablonen die weer up-to-date zijn;
 • werkinstructie, beschrijving van het proces zoals het nu is;
 • folder voor bezwaarmaker: “Je hebt bezwaar gemaakt. Wat kan je verwachten?”;
 • checklist ontvankelijkheid;
 • termijnen bereken-tool;
 • leidraad voor bellen bij bezwaar-gesprekken;
 • leidraad voor informeel overleg;
 • format voor het opstellen van een reactie op het bezwaar voor de vakafdeling;
 • infographic voor bezwaarmaker: “Wat kan je verwachten bij een hoorzitting?”;
 • checklist voor het voorzitten van een hoorzitting;
 • formats voor heldere concept beslissingen op bezwaar en commissieadviezen;
 • tips voor het nog effectiever inrichten van het bezwaarproces.

⇒ Alles op maat gemaakt voor jouw organisatie.
⇒ Binnen een maand gebruiksklaar, geen lang verbetertraject.
⇒ Uitgangspunt: procedurele rechtvaardigheid (voice, respect en explanation)

Wat levert het op?

 • tijd;
 • goed geïnformeerde bezwaarmakers;
 • betere gesprekken met bezwaarmakers en collega’s van de vakafdelingen;
 • meer uniformiteit;
 • meer tevreden bezwaarbehandelaars.

 Het bezwaarproces krijgt een kwaliteitsimpuls.

Als je een burger in een procedure op een juiste wijze tegemoet treedt, kan een beslissing op een groter begrip rekenen bij de burger. Niet omdat hij gelijk heeft gekregen, maar omdat de burger zich erkend en gekend voelt.

Waarom uitbesteden?


Omdat het veel tijd kost om deze tools te maken en de daadwerkelijke behandeling van bezwaren in de praktijk meer prioriteit heeft. De waan van de dag regeert. Daardoor is er onvoldoende tijd om hiermee aan de slag te gaan en duurt het lang voordat de basis voor het optimaal behandelen van bezwaarschriften weer op orde is.

Wat doe ik?

Ik neem je team het werk uit handen en boost jullie bezwaarproces zodat de basis binnen een maand weer op orde is. Jij en je team kunnen vervolgens zelfstandig aan de slag met de tools. De bezwaarbehandeling kan hierdoor voor alle partijen prettiger verlopen.

Meer weten?
Neem meteen contact op: 06 1496 7513 of info@marxbezwaarbehandeling.nl.