de Informele Aanpakker

Wat is de ‘informele aanpak’?

Andere namen voor de informele aanpak zijn ‘mediationvaardigheden’, ‘bellen bij bezwaar’ of ‘de andere aanpak’. Bij deze aanpak hoort:

 • bij binnenkomst van een bezwaarschrift meteen bellen met de bezwaarmaker en de vakafdeling om te bespreken welke belangen spelen en wat de beste wijze is om het bezwaarschrift te behandelen;
 • het voeren van een informeel overleg met een neutrale gespreksbegeleider, indien gewenst door partijen.

Deze proactieve en oplossingsgerichte aanpak sluit goed aan bij de wensen en behoeften van de burger. Beter dan dat deze alleen de formele bezwarenprocedure doorloopt. Burgers willen op een eerlijke en respectvolle manier behandeld en goed geïnformeerd worden.


illustratie waarop drie personen een informeel gesprek voeren in het kader van de informele aanpak

Voordelen informele aanpak

Uit verschillende onderzoeken van Passend Contact met de Overheid blijkt dat in het grootste deel van alle bezwaren het toepassen van de informele aanpak veel positieve effecten heeft. Dat sluit aan bij mijn eigen ervaringen. De informele aanpak:

 • vergroot de tevredenheid van de burger over de overheid en kan het vertrouwen in de overheid versterken;
 • vergroot de aanvaardbaarheid van overheidsbesluiten, in het bijzonder wanneer deze negatief zijn;
 • zorgt voor een wijziging in focus van proceduregericht werken naar proactief en oplossingsgericht werken;
 • heeft gemiddeld een snellere doorlooptijd van procedures;
 • leidt tot minder formele procedures en bespaart daarmee tijd en kosten.

Wat kunt u verwachten?

 • Snelheid: bellen binnen 24 uur met bezwaarmaker en vakafdeling
 • Flexibiliteit: van een paar bezwaarschriften per maand tot het meedraaien op uw afdeling voor een bepaalde periode.
 • Complete ontzorging: van bellen bij bezwaar tot een informeel overleg en alles wat daar bij komt kijken.
 • Fijne samenwerking: nauw contact met het secretariaat en een rapportage in ieder dossier, zodat u precies weet wat er aan actie is ondernomen.

Ik heb ruime ervaring met het bellen bij bezwaar en het voeren van informele overleggen en ben uitgebreid getraind door Instituut KCB en The Lime Tree. Ik pak met veel plezier ieder bezwaarschrift op: snel, zorgvuldig, open, eerlijk en nieuwsgierig.


Wat kan ik bieden?

 • Voorkomen of wegwerken van informele aanpak achterstanden

Is er een piek aan bezwaren, zijn er medewerkers ziek of zijn er andere werkzaamheden die even meer prioriteit hebben? Dan ben ik inzetbaar om achterstanden te voorkomen of weg te werken door te bellen bij bezwaar en informele overleggen te voeren. Zodat maatwerk geleverd wordt in de behandeling van ieder bezwaar.

 • Vliegwiel toepassen informele aanpak

Afdelingen waarbij het niet meteen lukt om de informele aanpak daadwerkelijk toe te passen sta ik ook graag bij. Ik 1) bel in alle bezwaren, 2) vind het prima als collega’s meeluisteren, 3) sta altijd open om te sparren, 4) voer informele overleggen ook samen, 5) kan training on the job geven en 6) kan uit ervaring vertellen over de informele aanpak bij andere organisaties. Medewerkers kunnen zo rustig wennen aan de nieuwe werkwijze en zien dat het echt werkt.


Vrijblijvend kennismaken?

Ik ben bezwaarjurist gespecialiseerd in effectieve bezwaarbehandeling voor overheden die maatwerk willen leveren in ieder bezwaarschrift.  Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, bel me of neem contact op per e-mail.


Gratis e-book