Marx Bezwaar-behandeling

Mijn naam is Sanne Marx. Ik help overheden met het effectief inrichten en uitvoeren van het bezwaarproces. Zo kunnen zij maatwerk leveren in ieder dossier met als resultaat grotere tevredenheid van de burger over de overheid.

Na een carrière bij verschillende overheden en de advocatuur ben ik sinds juli 2017 als zelfstandig bezwaarjurist gestart met Marx Bezwaarbehandeling.

Effectieve bezwaarbehandeling die de tevredenheid van burgers over de overheid vergroot, daar sta ik voor.  Maatwerk in ieder dossier. Dat is goed voor zowel de bezwaarmaker als het bestuursorgaan. Het herstelt het vertrouwen van de burger in de overheid en het leidt tot een kostenbesparing voor het bestuursorgaan.

U kunt mij inzetten als bezwaarproces-verbeteraar en informele aanpakker.


foto Sanne Marx, Marx Bezwaarbehandeling

bezwaarproces-verbeteraar

  • Kan het bezwaarproces wel een boost gebruiken?
  • Lukt het regelmatig niet om binnen de beslistermijn te beslissen op bezwaarschriften?
  • Is er geen inzicht in wat het afhandelen van een bezwaarschrift gemiddeld kost in tijd en geld?
  • Of lijkt het bezwaarproces goed en efficiënt te lopen, maar is dat nooit objectief getoetst?

Het bezwaarproces is vaak een lang en genuanceerd proces.
Werkdruk en/of het gevoel dat het goed is zoals het gaat, maken dat dit proces wellicht niet boven aan het lijstje staat om eens door te lichten op mogelijke verbeteringen. Zonde, want juist in dit proces kan veel winst behaald worden. Ook zonder dat je een lang verbetertraject moet doorlopen. De bezwaarproces-verbeteraar helpt graag.


Gratis e-book

informele aanpakker

  • Lukt het (tijdelijk) niet om binnen 2 tot 5 werkdagen te bellen bij bezwaar? (door bijvoorbeeld een piek in binnengekomen bezwaarschriften of een zieke collega)?
  • Is er onvoldoende ervaring in huis en is er behoefte aan een hulplijn zodat snel met een ervaren informele aanpakker gespard kan worden?

Uit ervaring weet ik dat bij drukte, secretarissen soms geneigd zijn te stoppen met bellen bij bezwaar. Alle tijd die er is wordt dan gebruikt voor het tijdig opleveren van de adviezen van de commissie of de beslissingen op bezwaar waarin ambtelijk is gehoord. Ook externe secretarissen worden met name hiervoor ingezet. Investeren aan de voorkant van het proces, door binnen 2 tot 5 werkdagen te bellen met de bezwaarmaker en de betrokken vakafdeling, schiet er dan bij in. Zonde!

Juist de informele aanpak zorgt voor maatwerk in ieder dossier met als mogelijk resultaat een voor alle partijen acceptabele oplossing. Hierdoor is een hoorzitting niet meer nodig en hoeft geen advies of concept beslissing op bezwaar geschreven te worden. Dat scheelt tijd en geld. Tevens vergroot deze aanpak de tevredenheid van de burger over de overheid en vergroot het de aanvaardbaarheid van besluiten, in het bijzonder wanneer deze negatief zijn. Het is kortom de crux van een effectief proces.

De informele aanpakker helpt graag. Ik ben de externe secretaris die helpt aan de voorkant van het proces in plaats van aan het eind van het proces.


Gratis e-book

Mooie bijdrage voor de informele aanpak!

Yvette Nass, Ynparly

Must read voor iedere informele aanpakker!

Caroline Koetsenruijter, Instituut KCB

testimonials

Sanne heeft het team Bezwaar & Beroep in haar periode bij het JKC enorm geholpen bij het verbeteren van het bezwaarproces. Haar ruime ervaring op dat gebied en bij het voeren van informele gesprekken heeft aan dat verbeterproces een boost gegeven. Sanne heeft niet alleen een ruime ervaring en gedegen kennis, maar de manier waarop zij haar werk doet is minstens zo belangrijk: met inzet, tact en vasthoudendheid. Sanne blijkt bovendien te beschikken over een niet aflatend goed humeur en energie.

Peter GroeneveldTeamleider Juridisch Kenniscentrum Drechtsteden

Onder opdrachtgeverschap van de afdeling Juridische Zaken heeft een groot veranderproces plaatsgevonden binnen het domein rechtsbescherming. Daarbij is de informele aanpak een leidend principe geworden. Sanne speelde hierbij een cruciale rol. Haar samenbindend leiderschap gecombineerd met haar know-how op het gebied van procedurele rechtvaardigheid zorgde ervoor dat binnen de gestelde deadlines alle doelstellingen zijn behaald.

Stijn van RooijTeammanager Juridische Zaken, gemeente Tilburg

Veel dank voor jouw energieke, enthousiaste, slimme bijdrage, Sanne! Als geen ander kom jij met nieuwe inzichten. ‘Kan het anders en kan het effectiever’ zijn voor jou belangrijke drijfveren. Met wat jij ons hebt gebracht gaan wij verder. Tegelijkertijd ook veel dank voor de heel plezierige samenwerking! Ik wens je heel veel succes en werkplezier in jouw volgende fase!!

Marjolein ScheuerManager service-eenheid Juridische Zaken Servicepunt71

Sanne heeft haar werk met grote inzet en betrokkenheid uitgevoerd. In haar werkwijze valt op dat zij:

  • oog heeft voor vernieuwende ontwikkelingen,
  • pro-actief is,
  • affiniteit heeft met het inrichten en optimaliseren van systemen en cijfers goed kan analyseren,
  • de uitgangspunten van het project ‘Prettig Contact met de Overheid’ op professionele wijze in de praktíjk brengt bij de informele aanpak in de bezwaarbehandeling en ook anderen daarvoor enthousiast maakt.
Filomele BautzTeamleider Bezwaar service-eenheid Juridische Zaken Servicepunt71

Vrijblijvend kennismaken?

Ik ben bezwaarjurist gespecialiseerd in effectieve bezwaarbehandeling voor overheden die maatwerk willen leveren in ieder bezwaarschrift.  Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, bel me of neem contact op per e-mail.